Wens je "Het langste houtvuur" nu al te steunen.
Stort je bijdrage op volgend rekeningnummer
BE39 7380 0468 4819 op naam van CKG Kapoentje
met vermelding "Het langste houtvuur".